Come experience paradise with us

lastest news

Lịch bảo dưỡng Sân Tập - Tháng 11/2017

Sân golf Diamond Bay trân trọng thông báo đến Quý khách...

The Driving Range maintenance schedule -...

We would like to inform you about the maintenance schedule...

Mr. Yeo Yung Ho

Mr. Yeo Yung Ho 01.09.2017 135Yds Hole #6

Mr. Ngo Manh Linh

Mr. Ngo Manh Linh 15.7.2017 168Yds Hole #12

Mr. Tran An Khanh

Mr. Tran An Khanh June 30th 2017 159Yds Hole #4

Mr. Park Young Bork 01.05.2017 150Yds Hole #6

Mr. Park Young Bork 01.05.2017 150Yds Hole #6

Mr. Nguyen Trong Duc

Mr. Nguyen Trong Duc 25.3.2017 158Yds Hole #6

Mr. Nguyen Thanh Binh

Mr. Nguyen Thanh Binh 5.3.2017 154Yds Hole #6

Mr. Bui Bac An

Mr. Bui Bac An 5.3.2017 154Yds Hole #6

Mr. Truong Xuan Doan

Mr. Truong Xuan Doan 5.3.2017 154Yds Hole #6

Mr. Lee Jun Soo

Mr. Lee Jun Soo 13.11.2016 143Yds Hole #16

Mr. Uong Hong Son

Mr. Uong Hong Son 05.11.2016 143Yds Hole #16