Come experience paradise with us


BÀI LUYỆN TẬP GÔN 2019
BÀI HỌC TRÊN SÂN TẬP            Cá nhân                Bài học nhóm*            
Diễn giải 1 người chơi 2 người chơi Ghi chú
15 phút 500,000 - Miễn phí 20 banh
30 phút  850,000 560,000 Miễn phí 50 banh
60 phút  1,530,000 1,000,000 Miễn phí 50 banh + 30' tập trên cỏ thật
 
 
BÀI HỌC TRÊN SÂN GÔN     Giá Ghi chú
Bài học 5 giờ 5,900,000/golfer 3 giờ  (sân tập) + 2 giờ (sân chính 9 hố)  - Thời hạn : 5 tháng
Bài học 2 giờ 2,200,000/golfer 2 giờ trên sân chính
​* Bài học không bao gồm phí gôn (Phí sân, phí caddy & phí xe điện).
 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
BÀI HỌC ĐẶC BIỆT TRÊN SÂN TẬP Thời gian Giá Note
Gói ưu đãi Bài học 3 giờ 4,200,000/gôn thủ  
Bài học 30'  (6 lần) - Thời hạn : 3 tháng

 
Gói ưu đãi Bài học 6 giờ 8,200,000/gôn thủ  
Bài học 30'  (12 lần) - Thời hạn : 6 tháng

 
Giá trên đã bao gồm thuế và tính bằng VND


 


Facebook Twitter Addthis