Come experience paradise with us


BẢNG GIÁ PHÒNG 2017
Loại phòng Hướng m2 Số lượng phòng USD VND
DELUXE ROOM Mountain 40~50 2 144 3.200.000
DELUXE ROOM Golf course 40~50 4 153 3.400.000
LUXURY ROOM Mountain 43~106 16 153 3.400.000
LUXURY ROOM Golf course 43~106 7 162 3.600.000
FAMILY ROOM (2 bedrooms) Mountain 181~207 6 270 6.000.000
FAMILY ROOM (2 bedrooms) Golf course 181~207 2 305 6.800.000
SUITE ROOM (1 bedroom with Living room, Dining room) Mountain 139~159 2 314 7.000.000
SUITE ROOM (1 bedroom with Living room, Dining room) Golf course 139~159 2 337 7.500.000
SUITE POOL VILLA (1 bedroom with Living room, Dining room) Mountain 130~143 2 359 8.000.000
SUITE POOL VILLA (1 bedroom with Living room, Dining room) Golf course 130~143 2 382 8.500.000
THREE BEDROOMS VILLA Golf course 272~285 2 719 16.000.000
FIVE BEDROOMS VILLA Mountain 396~503 2 584 13.000.000
FIVE BEDROOMS VILLA Golf course 396~503 2 629 14.000.000
FIVE BEDROOMS POOL VILLA Mountain 422 2 674 15.000.000

Ghi chú:
- Tối đa 2 trẻ em dưới 4 tuổi được ở miễn phí khi sử dụng giường hiện có.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên phải trả  thêm phí 800.000đ / người / đêm cho giường phụ.
- Trẻ em từ 4 đến 11 tuổi được tính 140.000đ / người / đêm khi sử dụng giường hiện có.
- Số lượng giường phụ trong phòng là tối đa là 1 giường.
- Tất cả trẻ em dưới 2 tuổi được miễn phí .
- Bất kỳ loại giường phụ hoặc cũi trẻ em / giường cũi theo yêu cầu và cần được xác nhận bởi ban quản lý.
- Các chi phí phát sinh không được tính tự động trong tổng chi phí và sẽ phải được thanh toán riêng biệt trong thời gian lưu trú của quý khách. 

 
 


Facebook Twitter Addthis