Come experience paradise with us


Áp dụng: 1/1/2018 – 31/12/ 2018
Đơn vị tiền tệ: VND
  Thứ Hai - Thứ Năm Thứ Bảy - Chủ Nhật - Ngày Lễ, Tết
  Giá công bố Hội viên Giá công bố Hội viên
Giá đã bao gồm phí sân và phí Caddie 9 Hố 18 Hố 9 Hố 18 Hố 9 Hố 18 Hố 9 Hố 18 Hố
Phí sân 1.470.000 2.100.000 FOC FOC 1.960.000 2.800.000 FOC FOC
Phí Caddy 460.000 660.000 320.000 450.000 460.000 660.000 320.000 450.000
Phí Xe điện 710.000 1.010.000 480.000 680.000 710.000 1.010.000 480.000 680.000
  Twilight (Sau 14:00) Thứ Sáu (Trừ các ngày Lễ - Tết)
  Giá công bố Hội viên Giá công bố Hội viên
CT Khuyến mãi Không giới hạn Hố Không giới hạn Hố 18 Hố 18 Hố
Phí 1.450.000 680.000 2.060.000 680.000
Đã bao gồm Phí sân, phí Caddie & 1/2 xe điện
 
  • Các báo giá trên đã bao gồm các loại thuế.
  • Trang phục và luật thi chơi theo quy định của Luật gôn Quốc tế & CLB.


Facebook Twitter Addthis