Come experience paradise with us


Hiệu lực từ : 01/01/2019 – 31/12/2019
Tiền tệ: VND
  Từ Thứ hai  đến Thứ năm Thứ bảy - Chủ Nhật - Ngày lễ tết
  Giá niêm yết Hội Viên Giá Niêm Yết Hội Viên
Phí 9 Hố 18 Hố 9 Hố 18 Hố 9 Hố 18 Hố 9 Hố 18 Hố
Phí sân 1.540.000 2.200.000 FOC FOC 2.030.000 2.900.000 FOC FOC
Phí Caddie 476.000 680.000 330.000 470.000 476.000 680.000 330.000 470.000
Phí xe điện 730.000 1.040.000 490.000 700.000 730.000 1.040.000 490.000 700.000
  Gói Twilight sau 14:00 ;
Ngoài trừ các ngày thứ sáu & Lễ Tết
Happy Day - các ngày thứ sáu (ngoài trừ các ngày Lễ Tết)
  Giá niêm yết Hội Viên Giá niêm yết Hội Viên
Giá Khuyến Mãi Không giới hạn hố Không giới hạn hố 18 Hố 18 Hố
Phí 1.550.000 710.000 2.090.000 710.000
Phí bao gồm Phí sân , phí caddie & 1/2 xe điện
 
  • Tất cả giá trên đã bao gồm thuế phí và tính bằng VND 
  • Mỗi gôn thủ bắt buộc phải có 1 bộ gậy gôn riêng 
  • Trang phục theo qui định .


Facebook Twitter Addthis